سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

نظر

به گزارش پایگاه خبری توس نیوز:رزومه دکتر سید جواد حسینی گزینه وزارت آموزش و پرورش

 

رزومه سید جواد حسینی گزینه وزارت آموزش و پرورش                                                                    ????????????????????????????????

? 19 فعالیت علمی و پژوهشی ویژه

? 12 کتاب تالیفی مطرح در حوزه های مدیریتی و آموزش و پرورش

?43 مقاله و پژوهش داخلی و همایش و فعالیت پژوهشی:( مقالات و پژوهش مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت)

?کسب 12 عنوان مدیریت برتر کشوری و استانی

?  300 مورد تشویق از سوی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، مدیران کشوری و استاندار در قلمروهای مختلف مدیریتی به ویژه حوزه تعلیم و تربیت

??مشخصات تحصیلی:
دکتری تخصصی جامعه شناسی ، دانشگاه ملی دولتی وآکادمی علوم روسیه- مسکو                      
فوق لیسانس جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان                                                                  
لیسانس پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
فوق دیپلم علوم تربیتی، مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد
دیپلم فرهنگ و ادب، دبیرستان فقیه سبزواری

??فعالیت های مدیریتی و اجرایی:

1. معاونت سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری خراسان رضوی
2. مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی                                            
3. فرماندار مشهد مقدس                                                                   
4. مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری خراسان                                      
5. معاون فرماندار مشهد                                                                             
6. سرپرست فرمانداری سبزوار                                                                             
7. معاون فرماندار سبزوار                                                                          
8. نماینده مردم سبزوار در شورای اسلامی شهر سبزوار( دوره اول شورا ها)               
9. رئیس استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان                                               
10. عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
11.  عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی                                            
12. مدیریت دبیرستان
13. رییس هسته مشاوره دانشگاه
14.  عضو کمیته پژوهش دانشگاه فرهنگیان                                                        
15.  رییس کمیته سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی                                          
16.  رییس کلینیک مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی