سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

جلسه شورای اداری مرکز تربیت معلم شهید هاشمی با ریاست معاونین کارشناسان و کارکنان مرکز تشکیل گردید در ابتدای این جلسه پس از تلاوت قرآن کریم خانم هراتی ریاست تربیت معلم ضمن بیان نکته اخلاقی در باب سلام کردن مطالب را پیرامون نحووه اجرا و همکاری کارکنان در برگزاری برگزاری آزمون استخدامی و آزمون اعزام به خارج مطالبی رابیان نمودند
در ادامه خانم شریعتی  معاون امور اداری مالی سخنانی درابطه با امور اداری بیان داشتند سپس خانم اعزازی معاون آموزشی از برگزاری موفق  مسابقات فرهنگی هنری استانی  در مرکز و تقدیر  وتبریک کسب عناوین در این مسابقات را بیان نمود .در ادمه آقای یعقوبی پیرامون سیستم اتوماسیون تغذیه و سیستم ورود و خروج مطالبی رابیان و به سوالات حاضرین جواب داد. در ادامه کارگروه های مرکز تشکیل گردید و صورتجلسه نمودند