سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

طی حکمی از سوی آقای مختارزاده ریاست معین مراکز تربیت معلم خراسان رضوی خانم شریعتی بعنوان معاون مالی اداری منصوب گردید.

جلسه معارفه خانم شریعتی معاون اداری مالی تربیت معلم شهید هاشمی نژادبا حضور آقای گرایلی معاونت مالی اداری و آقای بختیاری کارشناس مسئول مراکز تربیت معلم خراسان رضوی در محل اتاق جلسات به کارکنان مرکز معرفی گردید و از خدمات خانم مرزبان معاون قبلی که به خدمت پیشکسوتی نایل گردیده تقدیر نمودند