سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کاهش نامحسوس آمار دانش آموز گفت: بر آوردها نشان می دهد در سال تحصیلی جدید 12 میلیون و 800 هزار دانش آموز به مدرسه می روند که نسبت به سال قبل از کاهش نا محسوسی برخوردار است.

ابراهیم سحرخیز در گفت و گو با خراسان افزود: آمار دانش آموزان سال اول ابتدایی نیز نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.وی همچنین اظهار داشت: ستاد پروژه مهر برای باز گشایی مدارس در آموزش و پرورش تشکیل و فعالیتهای لازم برای باز گشایی مدارس آغاز شده است.

رییس ستاد پروژه مهر همچنین تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز در مدارس نو ساز، اتمام پروژه بازسازی مدارس و ساماندهی سرویس مدارس برای دانش آموزان با همکاری استانداران و مسئولان استانها را از جمله فعالیتهایی ذکر کرد که در ستاد پروژه مهر به طور جدی دنبال می شود.

معاون وزیر در آموزش متوسطه همچنین از پرداخت بخشی از سرانه مدارس خبر داد و گفت: بخشی از سرانه مدارس برای هزینه های جاری پرداخت شده است و تا آغاز سال تحصیلی بقیه آن نیز به حساب مدارس واریز می شود.