سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

هراتی رئیس تربیت معلم شهیدهاشمی نژ‍ادمشهد گفت : مدرس گروه زبان انگلیسی این مرکز خانم شراره سادات سرسرابی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و دانشجوی دکترای زبان شناسی در مرحله دفاع پایان نامه با حائز بالاترین امتیاز .یعنوان مدرس نمونه کشوری انتخاب گردید.
 

                                          باسمه تعالی

 

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی 

شراره سادات سرسرابی دکتری زبان شناسی (  مرحله دفاع)

 

دیپلم علوم تجربی :دبیرستان سعدی مشهد61        

کاردانی زبان انگلیسی : مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد 63

کارشناسی مترجمی زبان‌انگلیسی ( دانشگاه علامه طباطبایی تهران سال 69)

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد در سال 72)

دکتری زبان شناسی ((مرحله دفاع پایان نامه)) ورودی 1384

 

فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی

معاونت آموزشی مرکز تربیت معلم شهید هاشمی‌نژاد مشهد از سال 75 تا 77

سرگروه زبان انگلیسی استان خراسان از سال 78 تا به حال

عضو کمیسیون آثار و تألیفات استان خراسان از سال 78 تا به حال

عضو کمیسیون طرح ارتقاء «بررسی تألیفات» از سال 82 تا به حال

معاونت مسابقات فرهنگی، علمی، هنری از سال 76 تا 76

داوری مسابقات :

جشنواره روش تدریس زبان انگلیسی 84 منطقه/ استان

جشنواره زبان انگلیسی 75 منطقه/ استان

زبان انگلیسی مسابقات علمی/ مهارت‌های علمی مراکز تربیت معلم 81 (کشوری)

مسؤول تحلیل بسیج اساتید مراکز مستقل از سال 80

عضو گروه مصاحبه بدو استخدام (فن معلمی و زبان انگلیسی) 75/76/77

نایب رئیس انجمن معلمان زبان استان خراسان از سال 82

طراح سؤال‌های کشوری فرزندان فرهنگیان/ ایثارگران/ شاهد و...

همکاری با کمیته‌های علمی بسیج دانشجویی

عضویت در گروه‌های مراکز تربیت معلم و آموزش عالی از سال 69

مسؤول مالی و اداری بسیج اساتید خواهر استان خراسان

پیشننهاد دهنده2 طرح بکار گیری زبان شناس در مجموعه دولت و تثبیت جایگاه مدرسین مراکز به ریاست جمهور و دعوت از سوی دفتر ریاست محترم جمهور جهت توجیه و اجرای طرح آبان 87

نایب رئیس انجمن معلمان زبان استان خراسان از سال 83 و پیشننهاد دهنده اتحادیه زبان کشورآبان 86

حضور در همایشهای متعدد داخلی و خارجی به همراه ارائه مقاله

حضور در کارگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی و ارائه مطالب کسب شده به سایر مجموعه ها ونهادها

سر گروه تیم تخصصی زبان انگلیسی ناظر بر آموزشگاههای زبان استان از سال 84