سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نیمرخ

انتصاب جدید در تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد

طی حکمی ازسوی دکتر نبی الله احمدی ریاست مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم (ص) مسئول حراست مرکز تربیت معلم انتصاب گردید.