سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

آقای هژبری مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی از برگزاری آزمون اعزام برای مدارس خارج از کشور در تربیت معلم شهیدهاشمی نژادمشهد بازدید نمود