سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

ژوژمان نقاشی آبرنگ دانشجویان رشته هنر تربیت معلم شهید هاشمی نژاد در نیم ترم اول آبان88 برگزار گردید در این ژورمان بیش از 100اثر زیر نظر استادبقائیان به نمایش گذاشته شد ریاست مرکز سرکار خانم هراتی و معاونت آموزشی سرکار خانم اعزازی ازاین ژورمان بازدید نمودند
 

 

 

 

تصاویر مرتبط :