سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

کارگاه آموزشی نگهداری موادغذایی در محل تالار امام علی (ع) تربیت معلم شهیدهاشمی نژادتشکیل گردیددراین کارگاه آموزشی دکتر کرباسی نکات مهمی رادررابطه موادغذایی و بیماری های رایج آن بیان داشتنددر این کارگاه آموزشی اساتید،دانشجویان و کارکنان مرکز شرکت نمودند.

هراتی رئیس تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد 
تصاویر مرتبط :