سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

برگزاری کلاس های المپیاد به میزباتی تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد و آمادگی دانش آموزان شرکت کننده در کلاس برای برگزاری آزمون پیان دوره و راهیابی به مرحله بعدی کلاس های المپیاد