سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

برگزاری کلاس های المپیاد به میزباتی تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد و آمادگی دانش آموزان شرکت کننده در کلاس برای برگزاری آزمون پیان دوره و راهیابی به مرحله بعدی کلاس های المپیاد


دانشجویان تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد در رشته های ورزشی والیبال،تینس رومیزی و بدمینتون مقام اول را به خود اختصاص دادند
دانشجویان تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد  باعنایت خداوند متعال  ومساعی ارزشمند و دلسوز مربیان و سرپرستان در هیجدهمین  دوره مسابقات ورزشی مراکز تربیت معلم استان که در شهرستان قوچان برگزارگردید در رشته های ورزشی والیبال،تینس رومیزی و بدمینتون مقام اول را به خود اختصاص دادند.