سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد

این جلسه با حضور جناب آقای مختارزاده ریاست محترم معین مراکز استان خراسان رضوی هراتی رئیس تربیت معلم شهید هاشمی نژاد مرزبان معاونت مالی اداری و مسئول حراست مرکز در محل تالار امام علی (ع) برگزار گردید ادامه مطلب ....

 

هراتی رئیس تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد

 

مختارزاده رئیس معین مراکز تربیت معلم خراسان رضوی

 

 

هراتی رئیس مرکز مرزبان معاونت مالی اداری مرکز و مسئول حراست تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد