سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

نیمرخ

جلسه توزیع کارت های اعتباری میزان فرهنگیان خراسان رضوی با حضور وزیر آموزش وپرورش دکتر حاجی بابایی و ریاست سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی آقای هژبری به تعدادی از فرهنگیان نواحی مناطق و شهرستانهای استان خراسان رضوی بصورت نمادین تحویل داده شد