سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

حاجی بابایی با استقبال رسمی رئیس ،معاونین و دانشجویان تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد در محل ساختمان آموزشی تربیت معلم حضور یافته و به بحث و گفتگو در باره مسائل جاری سال تحصیلی دانشجویان پرداختند

منبع خبر :   سیدمهدی سبزیان کارشناس تکتولوژی آموزشی