سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش شد
با رای اعتماد نمایندگان مجلس:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمد رضا حاجی بابایی به عنوان وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش اعتماد کردند.

 

حاج بابایی وزیرآموزش وپرورش


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز نمایندگان مجلس پس از 7 روز بحث و بررسی و بعد از سخنرانی 6 موافق و مخالف در مدت زمان 4 ساعت به 3 وزیر پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد دادند.
بنا بر این گزارش،حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از مجموع 265 رای با 217موافق و 33 مخالف و 13 ممتنع
صادق محصولی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی از مجموع 265 رای با 145 موافق و 95 مخالف و 21ممتنع و مجید نامجو برای وزارت نیرو از مجموع 265 رای با 210 موافق و 36 مخالف و 19 ممتنع رای اعتماد گرفتند.
پایان پیام