سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دانشجویان تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد در رشته های ورزشی والیبال،تینس رومیزی و بدمینتون مقام اول را به خود اختصاص دادند
دانشجویان تربیت معلم شهید هاشمی نژادمشهد  باعنایت خداوند متعال  ومساعی ارزشمند و دلسوز مربیان و سرپرستان در هیجدهمین  دوره مسابقات ورزشی مراکز تربیت معلم استان که در شهرستان قوچان برگزارگردید در رشته های ورزشی والیبال،تینس رومیزی و بدمینتون مقام اول را به خود اختصاص دادند.