سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

فعالیت های پژوهشی و علمی

1 – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گروه علوم تربیتی ( ادامه دارد )

2- مدرس مراکز تربیت معلم مشهد ( ادامه دارد )

3- عضو کمیته علمی همایشی ملی ارتقاء سلامت زنان ، برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1383

4- عضو و نایب رئیس کمیته علمی همایشی ملی « بررسی راهبردهای علمی و عملی تقسیم استان خراسان و نقش آن در توسعه برگزار کننده دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1376 »

5- عضو و نایب رئیس کمیته علمی اولین همایش بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری – برگزار کننده وزارت مسکن با همکاری دانشگاه تهران ، شهید بهشتی ، علم و صنعت ، دانشگاه آزاد .

6-عضو کمیته علمی دومین همایش باسازی بافتهای فرسوده شهری-شیراز 1389

7- عضو کمیته علمی همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1384

8- عضو هیات امنا دانشکده علوم قرآنی مشهد 1382 و 1384-

9-رئیس همایش علمی مهارتهای زندگی-مشهد 1384

10-رئیس همایش علمی-مدیریتی- شهر سالم در منطقه ثامن-1383 –مشهد

11- عضو هیات موسس دانشگاه علمی –کاربردی اسرار سبزوار

12- سردبیر فصلنامه ی خراسان شورا سال های 1381 و 1382   

13- ارائه بیش از 75 سخنرانی در همایش ها و مجامع علمی

14-کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( تماشا ))شبکه 3 سیما

15- کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( به خانه برگردیم)) شبکه تهران

16- کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( کیمیا)) شبکه سراسری آموزش

  7- کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( سیمای سلامت)) شبکه خراسان

18- انجام 23 طرح پژوهشی

19- چاپ 25 مقاله علمی

20- تالیف 8 کتاب

  5-  تالیف 8 کتاب به نام های :

1-    جامعه شناسی وفاق اجتماعی و اقلیتهای قومی درایران و جهان 1385- چاپ اول انتشارات سخن گستر مشهد  

2-    طراحی و برنامه ریزی پژوهشی علمی – از آغاز تا انجام – 1386- چاپ 3_ چاپ اول انتشارات سخن گستر مشهد

3-    مشارکت پایدار مردمی در بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری – 1387- چاپ اول انتشارات سخن گستر مشهد

4-    جامعه شناسی توانمند سازی اقشار آسیب پذیر در جامعه ایران – زیر چاپ

5-    مبانی جامعه شناسی با تاکید بر جامعه ایران-انتشارات فراانگیزش – مشهد-1389

6-    شیوه های پژوهش و آمار با تاکید بر علوم تربیتی و اجتماعی به همراه دستورات برنامه spss- زیر چاپ

7-     نظریات و مکاتب جامعه شناسی ، کتاب مراحل چاپ را پشت سر می گذارند . این کتاب دوجلد است جلد اول پیشگامان جامعه شناسی جلد دوم مکاتب جامعه شناسی

  6 – عناوین مقالات ، پژوهش ها ، و جزوات .

الف ) مقالات

1 - ارائه مقاله به شکل سخنرانی در همایش ملی ارتقاء سلامت زنان تحت عنوان « سلامت اجتماعی »

2- ارائه دو مقاله به شکل سخنرانی در همایش بررسی راهبردهای علمی و عملی تقسیم استان خراسان و نقش آن در توسعه تحت عناوین :

الف- نگرش مردم غرب خراسان پیرامون چگونگی تقسیم استان ( سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات )

ب- تمرکز گرایی نظام جمعیتی ارتباطی خراسان غربی و شهرستان سبزوار (سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات )

3 – نقش نشاط در بهبود کیفیت کار ، ارائه به شکل سخنرانی در همایش علمی مدیریت جامع کیفیت در بهداشت و درمان سال 1383 برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی مشهد .

4 – بررسی روند شهرنشینی در ایران ، چاپ در فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1374

5 – افزایش جمعیت جامعه ایران به عنوان یک مشکل اجتماعی ، چاپ در فصلنامه انسان و اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

6 – بررسی مشکلات اجتماعی ( افزایش جمعیت جامعه ایران ) ، چاپ در فصلنامه انسان و اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

7 – تحولات جمعیتی و شاخصه های حد تناسب جمعیت در ایران ، چاپ در فصلنامه انسان و اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

8- جایگاه شورا و کارکردهای مناسب آن ، چاپ در فصلنامه خراسان شورا استانداری خراسان

9- تمرکز گرایی شهری و تقیسم استان خراسان ، چاپ در هفته نامه وارثان زمین

10- کالبد شناسی شکلی و ارتباطی استان ها پیشنهادی خراسان غربی ، چاپ در هفته نامه ی وارثان زمین .

11- جمعیت و ناهنجاری های اجتماعی ، هفته نامه ی پیام رسان سمنان      

                               

12- مشارکت محله شیوه ای پایدار در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری – مجموعه مقالات سمینارهای نوسازی            شهری 1387

13- سهام دار پروژه شیوه ای موثر در بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری -  مجموعه مقالات سمینارهای نوسازی            شهری 1387

14- سیاستهای قومی و وفاق اجتماعی – مجله پژوهشی آکادمی علوم تاجیکستان 2007 میلادی

15- سیاستهای قومی و اولویتهای منطقه ای در ایران - مجله پژوهشی آکادمی علوم تاجیکستان 2007 میلادی

16- مبانی وفاق اجتماعی در جامعه ایران – آکادمی علوم تاجیکستان 2008 میلادی

17- همکاری و اختلاف بین قومی و وفاق اجتماعی در جامعه ایران – آکادمی علوم تاجیکستان 2008 میلادی

18- جامعه شناسی فساد و ناهنجاری های سازمانی در ایران، ارائه به سازمان بازرسی کشور

19- جامعه شناسی موسسات و سازمانهای خیریه ای در ایران، ارائه به سازمان بهزیستی

20- جامعه شناسی نوجوانان و جوانان ایران – واقعیتها ، نیازها، ارائه به همایش علمی مسائل نوجوانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

21-اقدام پژوهی با رویکرد اجتماعی در طرح مشارکت محله  ارائه به شکل سخنرانی در دومین همایش ملی بافتهای تاریخی و فرسوده در شیراز و چاپ در مجموعه مقالات

22-مشارکت سرمایه ی خرد در بافتهای مرکزی شهرها پذیرش به شکل سخنرانی وچاپ در همایش بین المللی برانفیلد  در کشور پرتغال 2011 میلادی

23-بلایای طبیعی ونوسازی بافتهای فرسوده شهری ارائه به شکل سخنرانی در اجلاس بین­المللی کلان شهرهای دنیا  2010 میلادی

24-جهانی شدن و فرهنگ-ارائه به شکل سخنرانی در کنفرانس جهانی مسکو در کشور روسیه –جهانی شدن و روابط فرهنگی -2010 میلادی

  

ب) پژوهش ها

1- چگونگی تقسیم استان خراسان و برآورد ضرایب برای تعیین محورهای عمده در تقسیمات کشوری ، کارپژوهشی به سفارش دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2- پنجاه و یک طرح و نظر کارشناسی پیرامون چگونگی تقسیم استان خراسان ، طرح پژوهشی به سفارش دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3- طلاق ، آسیب پذیری زنان مطلقه و ارائه یک راه حل ، به شکل طرح پژوهشی به سفارش استانداری خراسان 1382 و ارائه به شکل سخنرانی در همایش علمی آسیب شناسان سازمان بهزیستی کشور

4 – نظام ساماندهی خدمات در بالا جوین شهرستان سبزوار به سفارش جهاد سازندگی سبزوار 1376

5 – روند رشد آسیب های اجتماعی استان خراسان به تفکیک شهرستان براساس موقعیت جغرافیایی طی سالهای 75-1381 ( به سفارش وزارت کشور حوزه اجتماعی )

6 – بررسی عملکرد اولین دوره ی شوراهای اسلامی استان خراسان ، پژوهش علمی به سفارش استانداری خراسان 1380

7- راهکارها و علل بروز ناآرامی های تیرماه 1380 ، به شکل طرح سفارش استانداری خراسان 1380

8-    مدیریت بحران در برخورد با تنش های اجتماعی ، به شکل طرح سفارش استانداری خراسان 1380

 

9- تحلیل جامعه شناختی بر نتایج دوره اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم و رابطه آن با حوزه های اجتماعی شهر مشهد ، طرح پژوهشی به سفارش شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی 1384

10- تحلیل جامعه شناختی بر حوادث و تجمعات پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران ، طرح پژوهشی به سفارش استانداری خراسان 1380

11- طرح ساماندهی زنان ویژه، به شکل طرح به سفارش استانداری خراسان 1383

12- جامعه شناسان و تحولات اجتماعی ، پایان نامه دوره کارشناسی 1370

13- بررسی ساختار قشر بندی دانشجویان دانشگاه های سبزوار و تاثیر آن بر وضعیت تحصیلی ایشان پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد 1370

14- وفاق اجتماعی و مسائل مربوط به آن ، رساله دکتری 1387

15- آمارنامه های آسیب اجتماعی ، طرح پژوهشی به سفارش استانداری خراسان 1384

16- بررسی شیوه های اجرایی توانمند سازی زنان به ویژه در سطح استان خراسان به منظور طرح شیوه های نوین ( به سفارش سازمان بهزیستی استان خراسان )

17- پیامدهای فرهنگی حاشیه نشینی در مشهد (طرح به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی)

18- تحلیل محتوای دست نوشته های دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار 1384

19- طرح توجیهی ایجاد شهرک صنعتی بانوان در مشهد ( طرح پژوهش به  سفارش کمیته ی بانوان و سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی 1385 )

20- طرح ساماندهی و توانمند سازی اسکان های غیر رسمی شهر مشهد به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی 1386

21- طرح شیوه های توانمند سازی اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی و غیر دولتی در شهر مشهد به سفارش سازمان بهزیستی خراسان رضوی 1386

22- مشارکت پایدار مردمی در بازسازی بافتهای فرسوده شهری – وزارت مسکن ، شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق

 23- شیوه های توانمند سازی و ساماندهی زنان آسیب دیده در شهرستان مشهد-به سفارش سازمان بهزیستی 1388

24- مشارکت پذیری ساکنان و مالکان محله زنجان جنوبی منطقه تهران در نوسازی و عوامل موثر بر آن به سفارش شهرداری تهران 1389

25- شناخت مولفه­های اجتماعی- اقتصادی و تاثیر آن بر مشارکت پذیری ساکنین و مالکین در شهر رفسنجان، به سفارش شهرداری رفسنجان 1389

26- سازماندهی نهضت نوسازی شهری با رویکرد مشارکت فراگیر مردمی- به سفارش شهردار ثامن و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

   

ج ) جزوات

1 –  تحلیلی بر نظریات جمعیتی ، جزوه ، درس جهت دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران استان خراسان 1373

2 – سلسله مباحث مربوط به آموزش خانواده ، جزوه ی درسی جهت آموزش ضمن خدمت مدرسین آموزش خانواده خراسان 1373

3- انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، جزوه ی درسی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1372

4 – سلسله مباحثی پیرامون بهداشت روانی کار . ( کارمند – ارباب رجوع ) ، جزوه ی آموزشی جهت کارگاه های آموزش برای کارمندان دولت