سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

«  رزومه آموزشی-پژوهشی-اجرایی  »

C  . V

1-مشخصات فردی

  نام : سید جواد                                                      نام خانوادگی : حسینی                                        نام پدر : رضا    

شماره شناسنامه : 1029                                         تاریخ تولد :  1346                                            محل تولد : سبزوار

 

2 – مشخصات تحصیلی

مدرک تحصیلی
 رشته
 سال اخذ مدرک
 محل اخذ مدرک
 
دیپلم
 فرهنگ و ادب
 1361
 سبزوار - فقیه سبزواری
 
فوق دیپلم
 علوم تربیتی
 1364
 مشهد – مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
 
لیسانس
 پژوهشگری اجتماعی
 1370
 مشهد – دانشگاه فردوسی
 
فوق لیسانس
 جامعه شناسی
 1373
 اصفهان
 
دکتری ( PH . D )
 جامعه شناسی
 1387
 دانشگاه ملی –آکادمی علوم وزارت فرهنگ وآموزش عالی روسیه- مسکو 
 
  
  3-فعالیتهای آموزشی

1 – مدرس مراکز تربیت معلم علامه طباطبائی و رسالت و مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان سبزوار و مشهد از 1366 تا کنون است

 2 – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از 1373 تا کنون ادامه دارد .

3- مدرس آموزش خانواده:

 الف) جهت اولیاء و مربیان در آموزش و پرورش

 ب) بنیاد جانبازان

 ج) اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از سال 1365 تا کنون ادامه دارد .

4-  مدرس کارگاه های آموزشی مدیریت بحرانهای اجتماعی-آسیبهای اجتماعی:

 الف) جهت فرماندهان انتظامی( مدیریت بحران های اجتماعی)

 ب) فرمانداران و بخشداران (مدیریت بحران های اجتماعی)

ج) شوراهای شهر و روستا(مدیریت بحران های اجتماعی)

 د)روسای دادگستری(مدیریت بحران های اجتماعی)

ه)کارشناسان سازمان بهزیستی(آسیب شناسی اجتماعی_ جامعه شناس خانواده_ برنامه ریزی اجتماعی_ روش تحقیق_ تحولات اجتماعی)

  و)مراکز بهداشتی( آسیب شناس اجتماعی_ جمعیت شناس_ اصلاح و بهبود شیوه های زندگی-جامعه شناسی رفتارهای پرخطر در کودکان )

 ز)شهرداریها ( مشارکت مردم در شهرسازی_ روابط کارمند_ ارباب رجوع )

ح)سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان طی سال های 1380 تا 1384 ( آسیب شناس تبلیغات و ارتباطات )

5 – مدرس آموزش های ضمن خدمت جهت دبیران استان خراسان 1380- 1376: بررسی کتب جدید، جامعه شناس دوره آموزش متوسطه

6- آموزش ضمن خدمت جهت استادان مراکز تربیت معلم مشهد: (جامعه شناسی کلاس درس)

7- آموزش ضمن خدمت جهت مدیریت و کارکنان اداره آموزش و پرورش تبادکان:( فرهنگ شناسی)

8- آموزش ضمن خدمت جهت دبیران علوم اجتماعی منطقه گلبهار:(شیوه های نوین آموزش علوم اجتماعی)

9- استاد راهنما و مشاور بیش از 40 پایان نامه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد طی سالهای 77 و تا کنون ادامه دارد

10-  تدریس دورس علوم اجتماعی:

الف) در دانشگاه بهزیستی و توانبخشی مشهد

 ،ب) دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به سازمان زندان ها_ شرکت شهرک های صنعتی

،ج) دانشگاه پیام نور

د)، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور -مشهد وسبزوار

.ه)مراکز تربیت معلم سبزوار و مشهد

4- فعالیت های پژوهشی و علمی

1 – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گروه علوم تربیتی ( ادامه دارد )

2- مدرس مراکز تربیت معلم مشهد ( ادامه دارد )

3- عضو کمیته علمی همایشی ملی ارتقاء سلامت زنان ، برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1383

4- عضو و نایب رئیس کمیته علمی همایشی ملی « بررسی راهبردهای علمی و عملی تقسیم استان خراسان و نقش آن در توسعه برگزار کننده دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1376 »

5- عضو و نایب رئیس کمیته علمی اولین همایش بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری – برگزار کننده وزارت مسکن با همکاری دانشگاه تهران ، شهید بهشتی ، علم و صنعت ، دانشگاه آزاد .

6-عضو کمیته علمی دومین همایش باسازی بافتهای فرسوده شهری-شیراز 1389

7- عضو کمیته علمی همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1384

8- عضو هیات امنا دانشکده علوم قرآنی مشهد 1382 و 1384-

9-رئیس همایش علمی مهارتهای زندگی-مشهد 1384

10-رئیس همایش علمی-مدیریتی- شهر سالم در منطقه ثامن-1383 –مشهد

11- عضو هیات موسس دانشگاه علمی –کاربردی اسرار سبزوار

12- سردبیر فصلنامه ی خراسان شورا سال های 1381 و 1382   

13- ارائه بیش از 75 سخنرانی در همایش ها و مجامع علمی

14-کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( تماشا ))شبکه 3 سیما

15- کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( به خانه برگردیم)) شبکه تهران

16- کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( کیمیا)) شبکه سراسری آموزش

  17- کارشناس اجتماعی برنامه زنده تلوزیونی(( سیمای سلامت)) شبکه خراسان

18- انجام 23 طرح پژوهشی

19- چاپ 25 مقاله علمی

20- تالیف 8 کتاب