سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دنیای تکنولوژی :همه ما کاربران در سیستم‌مان کلی عکس‌های یادگاری داریم، عکس‌هایی که هر کدام روایتگر لحظات شیرین و شاید هم لحظات تلخ زندگیمان باشد. دنیای تکنولوژی :اینگونه تصاویر برای ما ارزش خاصی دارند و اگر از آنها به خوبی مراقبت نکنیم ممکن است این تصاویر ارزشمند را از دست بدهیم، دنیای تکنولوژی :از این روز بهترین راه برای حفاظت از اینها دسته بندی منظم و مرتب است. دنیای تکنولوژی :گاهی برای پیدا کردن این تصاویر ساعت‌ها رایانه را زیر و رو می‌کنیم تا ببینیم که آنها را کجای رایانه ذخیره کرده‌ایم، دلیل آن هم بسیار روشن و واضح است، دنیای تکنولوژی :چرا که به صورت مرتب آنها را دسته بندی نکرده‌ایم و برای پیدا کردن ساعت‌ها باید جستجو کنیم. ادامه مطلب...