سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دنیای فناوری و تکنولوژی آموزشی : راه اندازی کارگاه کامپیوتردر آموزشگاه شهیدشوشتری در این کارگاه با استفاده از 2 سرور و سیستم اکسل ترمینال برای 22 کاربر ایجادگردید