سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دکترسیدجوادحسینی استاد دانشگاه فرهنگیان وفرماندار سابق مشهد هم در گفت وگو با «خراسان رضوی» درباره اولویت های شورای چهارم شهر مشهد اظهار داشت: شهر مشهد در حال تبدیل شدن به یک قتلگاه است. دلیل این موضوع نیز این است که تعادل های اکولوژیک در شهر در حال بر هم خوردن است و مرگ خاموش و آرام آرام در فضای آلوده شهر که شامل آلودگی صوتی، آلودگی بهداشتی، تراکم فروشی اضافی، ضریب های اشغال اضافی و تغییر کاربری های غیراصولی می شود، به تدریج در حال افزایش است.سیدجواد حسینی افزود: بنابراین اولویت اول در شهر مشهد، جلوگیری از افزایش تراکم های بی رویه، ضریب های اشغال بسیار زیاد و روند سرسام آور تجاری سازی در شهر مشهد است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرانه فضای سبز در شهر مشهد، ادامه داد: طرح اصلی که برای مشهد وجود دارد به صورت کاسه ای است. یعنی تراکم ها در اطراف حرم باید کم شود و هر چه از اطراف حرم دورتر می شویم، میزان تراکم افزایش یابد و این موضوع از موضوعاتی است که حتماً باید رعایت شود.

فرماندار سابق مشهد با بیان این که حاشیه شهر مشهد نیز یکی از مسائل بسیار مهم است، اضافه کرد: ساماندهی و توانمندسازی حاشیه شهر مشهد، الزاماً و اجباراً باید دغدغه هر فردی باشد که می خواهد وارد شورای شهر مشهد شود. وی با اشاره به این که شهر مشهد دارای کارکردهای ملی و بین المللی است، ادامه داد: در شهرسازی حتماً باید به کارکردهای ملی و بین المللی شهر مشهد اهتمام ویژه ای صورت بگیرد.
خراسان رضوی   مورخ یکشنبه 1392/02/22  شماره انتشار 18401