سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

دکتر سیدجوادحسینی

دکتر سیدجواد حسینی پژوهشگران برتر در 10 محور رساله دکتری تخصصی، پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر، طرح های پ‍ژوهشی برتر، پژوهشگران برتر ، دانشجو - معلمان پژوهشگر برتر، مدیران پژوهشی برتر، کارکنان پژوهشی برتر، پژوهش با موضوع سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی، پژوهش در ارتباط با شعار سال هفته پژوهش، ارائه ایده جهت سخنرانی مورد تقدیر قرار گرفتند.