سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

ازسوی معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش اسامی پدیرفته شدگان آزمون استخدامی 40 هزار نفری اعلام شد.

نام و نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلبی
استان
شماره شناسنامه
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره داوطلبی
توجه داشته باشید که در این سیستم، فقط اطلاعات افراد پذیرفته شده وجود دارد.
همچنین در قسمت نام استان، فقط اسم استانهایی را مشاهده می کنید که داده های آنها در سیستم وجود دارد. این داده ها به مرور تکمیل شده و نام استان های آنها، به جعبه انتخاب اضافه می گردد.

جستجو بر اساس، نام استان، شماره شناسنامه و یکی از موارد زیر انجام می شود که باید قبل از جستجو، مورد مناسب انتخاب شود.