سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

پاسخ خودکار به پیامک 


به تازگی سرویسی برای گوشی های همراه با نام SMS Replier ارائه شده که به شکل خودکار برای فردی که پیامک فرستاده است، پاسخ ارسال می کند.به گزارش موبنا، سرویس SMS Replier هنگامی که فرد مشغول انجام کاری است و امکان پاسخ دادن به پیامک را ندارد، به شکل خودکار به پیامک های دریافتی پاسخ می دهد. به عنوان مثال هنگامی که فرد در حال رانندگی است و نمی خواهد پشت فرمان پیامک تایپ کند، این سیستم اقدام به ارسال پیامک می کند. تنها کافی است کاربر این سیستم را برای زمان و موقعیت مناسبی تنظیم کند و یا زمانی که کاربر در جلسه است متنی را مبنی بر این که هم اکنون در جلسه هستم تنظیم کند تا گوشی به شکل خودکار این پیامک را برای افرادی که پیام داده اند، ارسال کند.