سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

برگزاری ژوژمان خوشنویسی پایان ترم 89-88دانشجویان استاد رضوانی رشته هنر در محل ساختمان تکنولوژی استادرضوانی گفت :این ژوژمان از 130 اثر دانشجویان تشکیل شده و کار با حروف الفبا در فرم های و اشکال مختلف در یک کادر مشخص جهت ایجاد انگیزه در دانش آموز و هم یک وسیله کمک آموزشی هم محسوب می شود .خانم هراتی ریاست مرکز و معاونین و کارشناسان مرکز از این ژوژمان بازدید نمودند

 


لطفا برای ادامه دیدن ژوژمان برروی لینک زیر کلیک نمائید

http://www.kh.medu.ir/khtbm