سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

در اولین روز گرامیداشت هفته مقام معلم در مراسم صبحگاه هراتی رئیس تربیت معلم شهید هاشمی نژاد روز و هفته مقام معلم رابه دانشجویان و اساتیدتبریک گفت واز زحمات کارکنان و مدرسین مرکز تقدیر و تشکر نمود