سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمرخ

2 سناریوی نهایی برای قیمت و عرضه بنزین

خبرگزاری فارس: دو سناریو درباره قیمت و عرضه بنزین در ستاد هدفمندی یارانه ها نهایی شده که به زودی تصمیم نهایی مبتنی بر انتخاب یک سناریو صورت گرفته و پس از سال ها تصمیم سرنوشت سازی در این باره اتخاذ می شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا نزدیک می شود و دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف قیمت برای انواع حاملهای انرژی است که بر اساس اخبار رسیده در خصوص قیمت بنزین پس از هدفمندی یارانه ها 2 سناریو نهایی شده و دولت در حال بررسی انتخاب بین این دو سناریو است.
به گزارش فارس، بر اساس یکی از این سناریو ها آزادسازی قیمت بنزین برای کلیه افراد به نرخ واحد فوب خلیج فارس عرضه خواهد شد که معادل 400 تومان فعلی است.
بر اساس سناریوی دوم بنزین که در ستاد هدفمندی یارانه ها در حال بررسی است، قیمت بنزین کاملا آزاد نخواهد شد؛ بلکه به هر خانوار 60 لیتر بنزین سهمیه ای 100 تومانی تعلق خواهد گرفت نه به هر خودرو. بر اساس این سناریو، قیمت بنزین مازاد نیز بر سهمیه 60 لیتر به قیمت 800 تومان عرضه خواهد شد. به این ترتیب اگر در خانواده ای هر تعداد خودرو وجود داشته باشد، سهمیه مجموع خودروهای آن خانوار 60 لیتر خواهد بود.
انتهای پیام/ص